Menu

Consument centraal

Een paar feiten. De wereldbevolking blijft groeien. Volgens alle voorspellingen bedraagt de totale populatie op de wereld in 2040 ruim 9 miljard zielen. Koploper daarbij is Azië, maar ook de bevolking op het Afrikaanse continent neemt gestaag toe.

block_one

Daar komt nog eens bij dat de gemiddelde welvaart toeneemt en daarmee ook het besteedbaar inkomen per hoofd van de bevolking.

Al die monden moeten worden gevoed. En daarvoor is een gezonde en professionele agrarische sector wereldwijd van essentieel belang. Sleutelwoorden daarbij zijn productiviteit en efficiency. Met behoud van – en zorg voor onze planeet.

De gemiddelde consument heeft daar vaak geen idee van. Ziet dieren in dichtgepakte stallen voor zich en gelooft dat dat de praktijk van alledag is. Zonder de werkelijke praktijk en de achtergronden te kennen. Ondertussen laadt die consument zijn of haar boodschappenwagen vol bij de supermarkt. Met producten uit de stallen die volgens hun beeldvorming overvol zitten.

Ceres Media wil die kloof tussen producent en consument dichten. Laten zien dat vooral de Nederlandse agrarische sector tot de top van de wereld behoort. Met alle kennis en kunde die daarbij horen.  En met zorg voor mens, dier en onze leefomgeving.

De Nederlandse agrarische sector is na de VS, met een exportwaarde van bijna 92 miljard euro per jaar, de tweede exporteur in de wereld. Ruim 106.000 bedrijven vertegenwoordigen die sector.

Ook een groot aantal Nederlandse toeleveranciers van machines en installaties leveren over de hele wereld.  Ze exporteren niet alleen goederen, maar ook kennis die van belang is voor de stijgende vraag naar hoogwaardig en gezond voedsel.  En dat met zorg voor mens en dier.

Al met al een sector die grote waardering verdient. Dat wil Ceres Media laten zien en uitleggen aan de consument. Alle kanalen komen daarvoor in aanmerking: televisie, radio, social media en natuurlijk de “ouderwetse” gedrukte media.